LoginLogin With Facebook
Powered By JFBConnect

Om Ørskog

Ørskog kommune ligger sentralt til på nordsida av Storfjorden som er et bindeledd mellom de ytre kyststrøka og de indre fjordbygdene på nordre Sunnmøre. I kommunesenteret Sjøholt møtest Rv 650 frå fjordbygdene og E39/E136 som fører vidare vestover til Ålesund og østover til Romsdal og Østlandet.

Naturen er vakker og vekslende. Ørskog- og Vaksvikfjellet er et mye brukt utfartsområde for hele distriktet både sommer og vinter. Storfjorden går ned til en omtrendt 700 meter. Fjorden er fiskerik og Ørskogvika er fra gammelt av kjent som en god fiskeplass. Det foregår også sportsfiske i elvene etter laks og sjøaure. Det har bodd mennesker i Ørskog fra de eldste tider, noe flere oldsaksfunn vitner om. Kommunen har fra gammelt av vært et kultursenter på Sunnmøre.

 
Man kan vel også kalle Ørskog en forstad til Ålesund som ligger 40 km mot Vest. Mange bosetter seg i Ørskog og pendler til Ålesund til arbeid og skole. Sportslig har Ørskog et godt tilbud med fotball, volleyball, ski, og mye mer. Ørskog skole har også en svømmehall som også kan leies av privatpersoner og organisasjoner.

 

Ørskog relaterte websider:
Ørskog relaterte bilder og filmer:

 

 

Murerane 2004 - 2013